Estafettewedstrijd voor E, D en C aspiranten

Estafettewedstrijd voor E, D en C aspiranten - Dit is Nederweert

Ilse Estafettewedstrijd 05-02-2017 Reddingsbrigade Nederweert

Ook in 2017 zal Reddingsbrigde Nederweert een estafette wedstrijd organiseren. De wedstrijd zal gehouden worden op zondag 5 februari 2017 in zwembad Merenveld te Nederweert.

De wedstrijd zal om 13:00 uur starten en naar verwachting om 16:00 uur afgelopen zijn. Deze wedstrijd zal meetellen voor de Nationale Competitie.

De inschrijvingen dienen uiterlijk 22 januari 2017 binnen te zijn om 20:00 uur. Inschrijving is alleen mogelijk met het digitale inschrijfformulier van Splash. Het installatiebestand Splash Entry Editor is te downloaden viia de link (http:/lifesaving.nl/images/Splash/Splash_Entry_Editor.zip)

De inschrijfkosten zijn € 10,00 per team met een maximum van € 30,00 per brigade en dienen bij inschrijving overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL80 RABO 013 5512 077 tnv Reddingsbrigade Nederweert, inzake: naam brigade + estafette 2016. Inschrijfgelden dienen uiterlijk 1 februari 2016 op het vermelde rekeningnummer te zijn bijgeschreven.

Ongeveer 1 week voor de wedstrijd ontvang je het programma met daarin alle definitieve gegevens voor deze wedstrijd.

Voor nadere inlichtingen omtrent de wedstrijd kun je contat opnemen met de organisatie: Paul Roos, 0495-785193, lifesavingnederweert@gmail.com

Wij hopen op voldoende animo en een prettige wedstrijd.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Roos, lifesavingteam Reddingsbrigade Nederweert

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

Reglement:

Tijdens deze wedstrijd wordt de laatste versie van het nationale wedstrijdreglement gebruikt, zoals vastgesteld door de Commissie Breedtesport, Reddingsbrigade Nederland.

 

Team eisen:

Deelname aan deze wedstrijden staat open voor een team bestaande uit minimaal 4 en maximaal 6 leden.

Teams worden ingedeeld op basis van hun geboortejaar:

-          Aspiranten E     2010 t/m 2009               zwemdiploma B van het NRZ-NPZ

-          Aspiranten D     2008 t/m 2006               Brevet 1 of Junior Redder 2

-          Aspiranten C     2005 t/m 2003               Brevet 3 of Zwemmend Redder 1

Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een Sportlink nummer (in te vullen in Splash). Bij het Sportlink nummer dient het laatst behaalde diploma te ingevuld. Mocht deze niet compleet zijn, neem dan contact op met de organisatie.

De verenging dient in het bezit te zijn van een geldige vrijwaringsverklaring, de ploegleider is hiervoor verantwoordelijk. Deze worden bij de inschrijving en aanmelding gecontroleerd.

 

Overige bepalingen:

Elke brigade verzorgt zelf voor haar team een reddingstuigje. Door de organisatie worden deze niet ter beschikking gesteld. 

Bij valse starts tijdens de wedstrijden geldt de volgende regeling:

De veroorzaker van de valse start, of diegene die de valse start provoceert, krijgt daarvoor strafpunten. Dit geldt vanaf de tweede valse start. De hoogte van de straf loopt bij iedere herhaling op. 

De wedstrijd wordt gezwommen in een 25 meter bad.

Alle onderdelen tellen mee voor het eindklassement.

Voor het indienen van een protest dient er 20 euro te worden voldaan. Bij het toekennen van het protest worden deze terugbetaald, anders vervalt het geld aan de organiserende instantie.

 

Onderdelen:

Aspiranten E: 

4 x 25 m Ringvervoeren

4 x 25 m Wisselslagestafette

4 x 25 m Estafette met zwemvliezen

 

Aspiranten D: 

4 x 25 m Ringvervoeren

50 m Ring-duiken voor ploegen

4 x 25 m Wisselslagestafette

4 x 30 m Lijnredding

 

Aspiranten C:

4 x 25 m Popvervoeren

50 m Pop-duiken voor ploegen

4 x 50 m Wisselslagestafette

4 x 50 m Lijnredding

 

 

 

 

 

Grote Clubactie 2018

Grote Clubactie 2018 van start. Doe je ook mee?

icons/test1-icon

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Hoe gaat onze Reddingsbrigade om met de nieuwe AVG per 25 mei…

icons/test1-icon

Tussenjeugduitstapje 2018

Survivallen met de tussenjeugd van Reddingsbrigade Nederweert

icons/test1-icon