Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering 2018 - Dit is Nederweert

Huldiging 25 jarige jubilarissen van onze vereninging

Dinsdag 20 maart was er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze brigade. Omdat de vereniging dit jaar 45 jaar bestaat werd er getrakteerd op koffie/thee met vlaai.

Samen met de leden werden de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar doorgelopen en alvast een vooruitblik gegeven voor ons jubileumjaar 2018.

Daarna kwamen onze  jubilarissen aan bod.

Dit jaar geen 40-jarige jubilarissen maar wel 6  25 jarige jubilarissen waarvan nog wel 3 personen uit 1 gezin.

Zij kregen allemaal een standbeeldje voor dit bereikte doel en natuurlijk voor de dames een bosje bloemen en voor de heer een bierpakket.

Voor Nicole was een uitzondering gemaakt, zij was nl blijer met een bierpakket dan een bloemetje.

Jubilarissen nogmaals van harte gefeliciteerd en blijf vooral zwemmen!

Aansluitend aan de jaarvergadering vond weer het alom gezellige kienen plaats.

 

Foto's van deze avond zijn terug te zien onder de rubriek foto's ALV 2018

Grote Clubactie 2018

Grote Clubactie 2018 van start. Doe je ook mee?

icons/test1-icon

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Hoe gaat onze Reddingsbrigade om met de nieuwe AVG per 25 mei…

icons/test1-icon

Tussenjeugduitstapje 2018

Survivallen met de tussenjeugd van Reddingsbrigade Nederweert

icons/test1-icon