Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

502-min.jpg

Gedragscode

Leden dienen zich binnen Reddingsbrigade Nederweert veilig te voelen, zodat ze zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben, waar alle betrokkenen op terug kunnen vallen in voorkomende gevallen. Voorkomen is beter dan genezen. Door de regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leden, als zich er ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.
Reddingsbrigade Nederweert onderschrijft het nut en de noodzaak van deze gedragscodes
Wij hanteren dan ook de gedragscodes van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. voor onze vrijwilligers.

Gedragscode Zwembadbranche

Omgangsregels

Reddingsbrigade Nederweert maakt deel uit van Reddingsbrigade Nederland. RN is aangesloten bij NOC*NSF en deelt met deze organisatie de omgangsregels die gelden voor alle bij NOC*NSF aangesloten bonden. Ook wij staan achter deze omgangsregels. Deze gelden voor iedereen die lid is van onze vereniging.
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze brigade.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Aannamebeleid vrijwilligers

Reddingsbrigade Nederweert krijgt het grote gros van de vrijwilligers uit het eigen leden bestand Leden die na behalen van diverse diploma’s door groeien naar instructeur of aspirant instructeur.
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers (instructeurs, bestuur- of commissielid van elders worden een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben.
- Kennismakinggesprek (met minimaal 2 bestuursleden)
- Checken van referenties bv. Contact opnemen de vereniging waar de vrijwilliger voorheen actief was.
- Controleren van de diploma’s en certificaten die van toepassing zijn
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.
- Vrijwilliger op de hoogte brengen van de gedragscode en omgangsregels binnen de Reddingsbrigade Nederweert.