Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

2023-Mudrun-min.jpg

Gedragscode

Leden dienen zich binnen Reddingsbrigade Nederweert veilig te voelen, zodat ze zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben, waar alle betrokkenen op terug kunnen vallen in voorkomende gevallen. Voorkomen is beter dan genezen. Door de regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leden, als zich er ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.
Reddingsbrigade Nederweert onderschrijft het nut en de noodzaak van deze gedragscodes
Wij hanteren dan ook de gedragscodes van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. voor onze vrijwilligers.

Gedragscode Zwembadbranche