Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

500-min.jpg

Vertrouwenscontactpersoon

Reddingsbrigade Nederweert vindt het belangrijk dat haar sportklimaat zo veilig en sportief als mogelijk is. Om hier actief aan te kunnen werken heeft de brigade Lisette McDermott als vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De vertrouwenscontactpersoon is binnen Reddingsbrigade Nederweert het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, pesten en discriminatie. U kunt ook bij een VCP terecht wanneer u geconfronteerd wordt met doping, matchfixing of fraude of wanneer u een gesprek wilt over een concreet incident.

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. De Vertrouwenscontactpersoon zal wel altijd het bestuur geanonimiseerd kennis laten nemen van hetgeen hem/haar toevertrouwd is. Maar deze anonimiteit heeft zijn grenzen: wanneer de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zal het bestuur op de hoogte worden gebracht. U kunt er op vertrouwen dat dit zeer vertrouwelijk wordt besproken. Zoek contact met onze vertrouwenscontactpersonen door te mailen met . 

Wil of kun je niet wachten op reactie en heb je direct hulp nodig?

Neem dan contact op met Vertrouwenspunt Sport: bel 0900-2025590