Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

2023-Mudrun-min.jpg

Mudrun 2024

 Wat is een Mudrun?Logo Mudrun

• Een Mudrun is een hindernissenparcours. Je loopt een route en komt op dit parcours verschillende hindernissen tegen: klimmen, waterobstakels, tijgeren door het zand en modderbaden. Laat je verrassen!

• Het gaat niet om de snelheid, maar om het meedoen en plezier hebben zijn belangrijk!

• Langs het parcours zijn vrijwilligers aanwezig. Zij begeleiden jou bij de hindernissen.

Wie organiseert de Mudrun?

 De Mudrun wordt georganiseerd door Reddingsbrigade Nederweert.

Mag ik meedoen?

• Iedereen vanaf 5 jaar mag meedoen aan de Mudrun. Tot en met 8 jaar mag je je onder begeleiding van een volwassene samen het parcours trotseren.
   Deze spelregel geldt ook voor personen met een beperking.  Je besteld dan ‘1’ Kleine Die-Hard of personen met een beperking ticket en geeft beide namen op!

• Ben je 9 jaar of ouder dan mag je alleen het parcours op, mits je in het bezit bent van zwemdiploma A.

• Je kunt natuurlijk individueel meedoen. Maar hoe leuk is het om met je voetbalteam, collega’s, carnavalsgroep, volleybalteam of vriendengroep mee te doen?
    Mudrun is een mooie gelegenheid om het sportseizoen of schooljaar gezamenlijk en op een spectaculaire manier te starten!

• Wil je meedoen vul dan dit formulier in.

 

Categorieën Mudrun 2023

◦ Kleine Die-Hards* 5- 8 jaar

◦ De Bikkels 9-12 jaar

◦ Personen met een beperking*

◦ De Commando’s 13-16 jaar

◦ Strevers > 16 jaar

 

* Onder begeleiding van een volwassene

Bij elk ticket ontvang je een gratis consumptiebon!

Je ontvangt van ons in de week van 8 september je +/- starttijd door.

Op zondag 8 september krijg je bij inleveren van het deelnemer verklaring een polsbandje bij de aanmeldbalie op het terrein.
Kom ruim op tijd! Uiterlijk 15 minuten voor de start verwachten we je bij de warming up.

 

 Kunnen we ook als groep meedoen?

Jaaaaaaaa! Het is juist leuk om als groep aan de Mudrun deel te nemen. Wil je tegelijkertijd starten, meld je dan samen aan in één inschrijving! Groepsgrootte 4 of 5 personen, of meerdere aparte groepen aanmelden. Verzin ook een leuke naam voor je groep.

 Wat kan ik verwachten van het parcours?

• Spectaculaire en uitdagende hindernissen.

• De route is 1,5 km en loopt rondom de Rietbeek. Wil je een langere afstand, dan kan dit door een extra rondje (of meer) te maken.

• Veiligheid staat voorop! Daarom is er voldoende toezicht en begeleiding op het parcours en bij de hindernissen aanwezig.

Wat voor kleding en schoenen moeten de deelnemers dragen?

Juiste kleding is natuurlijk heel erg belangrijk. Zorg er voor dat je op de juiste sportschoenen, bij voorkeur veterschoenen, met voldoende grip loopt. Dan is de kans kleiner dat je onnodig onderuit gaat. Verder raden we je aan om zoveel mogelijk strakke kleding (bij voorkeur een lange sportbroek) te dragen en geen accessoires om te doen waar je mee kunt blijven haken. In het parcours zijn waterhindernissen opgenomen dus je zult het zeker ook niet droog houden. Daarom is het ook slim om sneldrogende kleding aan te trekken.

 

Moeten we eten en drinken meenemen?

Je mag natuurlijk je eigen eten en drinken meenemen. Maar er is ook van alles te koop in de horeca-tent.

Welke voorzieningen zijn aanwezig?

• Parkeerplaatsen voor auto en fiets

• Kleedkamers (beperkt aantal)

• Afspoel mogelijkheid (lauw/koud water)

• Toiletten

• Een EHBO-post.

• Horeca

    

Locatie gegevens

Start en finish van de Mudrun is op de 

Vervoer en parkeren

• Auto

Met de auto is de lokatie makkelijk te bereiken vanaf Nederweert rijd je richting Nederweert-Eind.

Helaas is het niet mogelijk om met het OV het terrein te bereiken.

 • Fiets

Mudrunners die op de fiets willen komen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De fietsen kunnen (gratis) geparkeerd worden op een stalling op het parkeerterrein. Aan te bevelen is wel om je fiets op slot te zetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je fiets. Voor verlies, diefstal en vandalisme kunnen en willen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Wij zorgen voor toezicht.

Pinnen of contant?

Op het terrein zelf is geen mogelijkheid om te pinnen. We raden je ook aan om voldoende contant geld mee te nemen.

Respect voor onze omgeving

De Rietbeek is onderdeel van natuurgebied Sarsven en de Banen. Water, bossen, hei en weides zijn volop aanwezig. Dat willen we ook graag zo houden. We willen je dan ook vragen om hiervoor respect te hebben en om op de paden te blijven zoals ze door de organisatie zijn uitgezet. Ruim je eigen rommel op in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Aansprakelijkheid

Een Mudrun zoals de Mudrun is natuurlijk niet zonder risico’s. Ben je daarvan dan ook bewust! Start niet ongetraind óf als je medische complicaties hebt waarbij je je gezondheid op het spel zet. Op de website staat een formulier wat je kunt downloaden en wat verplicht is om in te vullen én te ondertekenen om deel te kunnen nemen. Dit doen we om jullie nog eens extra bewust te maken van de risico’s en het feit dat je primair zelf verantwoordelijk bent. Raadpleeg dan ook je verzekering of je voor ongevallen goed bent verzekerd. De situatie verschilt per persoon! Veiligheid staat voor ons allemaal voorop!

 

 


Algemene voorwaarden Mudrun 2024

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door Reddingsbrigade Nederweert te organiseren sportevenement: Mudrun.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Reddingsbrigade Nederweert) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Is een deelnemer op dag waarop het Evenement wordt gehouden jonger dan 9 jaar of heeft deze een beperking, dan moet de deelnemer begeleid worden door een volwassene.

2.2. De Deelnemer moet in het bezit zijn van zwemdiploma A. Dit geldt alleen voor deelnemers ouder dan 9 jaar.

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

2.6. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

2.7 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen

aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoons-gegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.