Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

502-min.jpg

Goed bezochte Algemene Ledenvergadering 2019

Vrijdag 15 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van Reddingsbrigade Nederweert weer plaatsgevonden.

Het bestuur heeft een update gedaan van de stand van zaken van de vereniging na een succesvol, maar ook turbulent jaar. Gelukkig wisten we onszelf ook tijdelijk te redden zonder eigen zwembad en inmiddels zwemmen we als vanouds weer volop in ons bad in Nederweert. Graag willen we iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en input, maar natuurlijk ook voor jullie inzet en vertrouwen door het jaar heen.
Een aantal mensen is deze avond nog extra in het zonnetje gezet.
Truus vd Loo heeft een beeldje en bosje bloemen in ontvangst mogen nemen voor haar inmiddels 40-jarig lidmaatschap van Reddingsbrigade Nederweert! Blijf vooral nog jaren genieten van het zwemmen en op naar het 50-jarig jubileum.
Tevens heeft Sander van Gog als aftredend bestuurslid een bedankje ontvangen. Al heel wat jaren zet hij zich met veel enthousiasme in voor de brigade. Na 2 jaar neemt hij afscheid als bestuurslid, maar gelukkig zien we hem nog steeds als instructeur en vrijwilliger aan het bad. Ter vervanging voor zijn functie zijn er twee leden die aangegeven hebben aankomend jaar mee te lopen ter ondersteuning van het bestuur alvorens officieel toe te treden.

Naast het formele gedeelte was er ook ruimte voor gezelligheid en vermaak. Een speciaal bezoekje van een buutreedner als collega lifeguard wist de lachspieren goed te trainen en de traditionele afsluiting, het kienen, mocht ook deze ALV natuurlijk niet ontbreken. Na een spannende avond mochten velen met mooie prijzen huiswaarts keren. 

Truus 40 jaar lid!

Sponsoren

Rabobank Weerterland en Cranendonck

Zoeken