Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

502-min.jpg

Lifesaving team wedstrijd voor E,D en C aspiranten

Nederweert, 5 april 2019 

Beste brigadeleden, 

Na de grote brand in het zwembad van Nederweert zal enkele maanden later dan gepland Reddingsbrigade Nederweert ook in 2019 een Lifesaving team wedstrijd organiseren. De wedstrijd zal gehouden worden op zondag 26 mei 2019 in zwembad Merenveld te Nederweert. De wedstrijd zal om 13:00 uur starten en naar verwachting om 16:00 uur afgelopen zijn. De wedstrijd is aangemeld bij de bond. 

De inschrijvingen dienen uiterlijk 5 mei binnen te zijn om 20:00 uur. Inschrijving is alleen mogelijk met het digitale inschrijfformulier van Splash als bijlage bij deze uitnodiging. Het installatiebestand Splash Entry Editor is te downloaden via deze link (http://lifesaving.nl/images/Splash/Splash_Entry_Editor.zip)

De inschrijfkosten zijn € 10 per team met een maximum van € 30 per brigade en dienen bij inschrijving over gemaakt te worden op rekeningnummer: NL80 RABO 013 5512 077 tnv Reddingsbrigade Nederweert, inzake: naam brigade + lifesaving 2019. Inschrijfgelden dienen uiterlijk 7 mei 2019 op het vermelde rekeningnummer te zijn bijgeschreven.

Ongeveer 1 week voor de wedstrijd ontvang je het programma met daarin alle definitieve gegevens voor deze wedstrijd.
Voor nadere inlichtingen omtrent de wedstrijd kun je contact opnemen met de organisatie:

Paul Roos, 0495-785193,

­­Wij hopen op voldoende animo en een prettige wedstrijd.
Met vriendelijke groet,

Paul Roos
Lifesaving team
Reddingsbrigade Nederweert